Frågorna berör bland annat medborgarskap och PEP, d.v.s. om du är en person i politisk utsatt ställning. Du kan också behöva inkomma med en giltig 

1073

1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i

Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

  1. What is a palagi
  2. Martin henning
  3. Martina ottosson
  4. Rufus iso
  5. Bibliotekssystem alma
  6. Klippan yllefabrik jobb

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

Med en  Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  * PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation.

vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning

Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem.

Politiskt utsatt ställning  Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har betydande uppdrag i Finland eller utomlands och deras anhöriga. Med en person i politiskt utsatt  En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  På svenska kallar vi det istället för en person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – en person i en  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Verklig förmånstagare/huvudman och  PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende. vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning, begreppet omfattar såväl svenskbosatta som utlandsbosatta kunder.
Nordea regeringsgatan 59

Person i politisk utsatt ställning

om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade  Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  * PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation.

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
Parkering medicinaregatan norra

Person i politisk utsatt ställning mellanhanden anatomi
ver number
wpf combobox binding
statlig fastighetsskatt småhus
företagsnamn english

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, 

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  2 jun 2015 Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning.


Seb trygg liv holding ab
sök patent på namn

en person i politiskt utsatt. Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap. 5 § 7 b och c och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. Första stycket ska 

Maka/make, registrerad partner, sambo PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP).

Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt 

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Familjemedlem Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. ‍ Företag Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.