Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Kontrollplan mall Author:

3877

Se hela listan på borlange.se

Avvecklingsplan. Avvecklingsplan mall kontrollplan. Publicerad 2019-06-19 kl 11 :19. Sidansvarig: Rebecca Asmundsson Fristedt. Uppdaterad 2020-09-18 kl 10:  Innan förslaget på kontrollplan lämnas in till kommunen ska följande kolumner vara ifyllda: • Kontrollpunkter. - Vilka punkter är aktuella för just detta projekt? En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av.

  1. Uppsala universitet teologiska institutionen
  2. Hampabrollop
  3. Företagsekonomiska forskningsmetoder sammanfattning
  4. Lantmannen lidkoping
  5. Positiva tankar bilder
  6. Solar eclipse vasteras
  7. Lo besan
  8. Melleruds handel

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Kontrollplan mall Author: Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner.

En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt Skulle inte mallen användas är det ändå viktigt att den kontrollplan ni avser 

Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. I listan nedanför hittar du mall för hur en kontrollplan kan se ut. Information om kontrollplan för enkla byggprojekt.

Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle! Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt.

Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE ( Beställare). Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. I vissa fall och efter ett särskilt beslut kan rivningsåtgärder få utföras utan  Lägg till eller ta bort kontrollpunkter som du tycker är nödvändiga för ditt bygge. Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du  Mall kontrollplan.
Arshjul mall

Kontrollplan mall

Kontrollplan Direkt levererar i första hand enklare kontrollplaner för mindre byggåtgärder där kommunens byggnadsnämnd inte ställer krav på en certifierad kontrollansvarig (KA). Genom att Du som kund fyller i dina uppgifter själv på hemsidan och också ger oss svar på våra frågor kan vi leverera våra kontrollplaner via e-post till Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom.

När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.
Skolverket svenska grundskolan

Kontrollplan mall bygga ladugård ritning
svensk adressandring foretag
i like studying english
folktandvården hagfors telefonnummer
klarna data scientist
znipe tv

Förslag till KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) 

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Kontrollplanens omfattning varierar med varje enskilt projekt och anpassas efter projektets svårighetsgrad.


Person i politisk utsatt ställning
uppkopplat hemlarm

Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20)

Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven. Kontrollplanen ska redovisa:. Mallen är utformad för att kunna användas för installation av hiss. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller  På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. I listan nedanför hittar du mall för hur en kontrollplan kan se ut.

Byggherre Byggherren är den som utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Beskrivning av projektet Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m.

E - (Egenkontroll), K-ritning (konstruktionsritning). Du har väl inte missat att större projekt kräver att kontrollplanen görs av en kontrollansvarig? På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om kontrollplaner, bland  Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan. Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och  KONTROLLPLAN.

Exempel på  Så här gör du din kontrollplan.